Indovinelli


Gli indovinelli venivano rivolti dai nonni ai nipoti per intrattenerli e stimolarli, dato che non esistevano ancora i giochi ed i mezzi di comunicazione moderni. Tu sai rispondere? Lasciaci un commento!

1.   Gira girannu, rota rotannu, fa chira cosa e pue si ripose. Chi d’è?

2.   Supra na finestreddra c’è ‘na vecchiareddra, ccu nu sulu dente chiama tutta ‘a gente. Chi d’è?

3.   Supra nu cozzarieddru c’è nu vecchiarieddru ca senza u toccà si minte a gridà. Chi d’è?

4.   E’ russu e nun è fuocu, è tunnu e nun è munnu. Chi d’è?

5.   Tiegnu na canistreddra de cerase, ‘a sira l’escju e ra matina ‘a trasu. Chi d’è?

6.   ‘Ntra na cammara scura scura c’è nu piezzu de carne cruda. Chi d’è?

7.   ‘A figlia de pilu pilosciu, nun tene né carne né pili né ossa. Chi d’è?

8.   ‘Na corda longa e storta ca camima juornu e notte. Chi d’è?

9.   Papara papara a casa casa, quaranta jirite  e due nasi. Chin’ è?

10.  Nun tene piedi e camina, nun tene vucca e parre. Chi d’è?

11.  ‘A mamma faccia gialla, ‘u patre gamme storte e ra figlia tantu beddra. Chi d’è?

12.  Tiegnu ‘na mandria de piecure russe, pisce una e piscianu tutte. Chi sunu?

13.  Vaju ‘ntra l’uortu e viju n’uominu muortu, rapu ‘u vrachettune ed esce nu manigliune. Chi d’è?

14.  ‘A vasu, ‘a rivasu, ‘a vasu tante vote e ccu ru vasu li dugnu ‘a morte. Chi d’è?

15.  E’ avuta cumu nu castieddru e tene ‘a forma de ‘n’anieddru. Chi d’è?

16.  Tripitu d’acqua, quadara de lignu, china de carne cruda va gridannu. Chi d’è?

17.  Nun si ci va a dorme, nun si ci va a Natale, c’è ‘na seggia ppe’ d’unu, ma nuddru ‘a po’ quadià. Chi d’è?

18.  Tene nu cuoddru ma nun tene ‘a capu, tene ‘e vrazze ma nun tene ‘e manu. Chi d’è?

19.  A ra montagna nasce, a ra montagna pasce, vene cà e fa scalasciu. Chi d’è?

20.  E’ picciriddru , virde e rutunnu. Chi d’è?

Lascia un commento: